Godziny otwarcia Od poniedziałku do soboty, wizyty umawiane telefonicznie.
Zadzwoń 501 665 085
Adres gabinetu /e-mail 42-202 Częstochowa, ul.Mehoffera 29 barbarapolak7@wp.pl

Gabinet logopedyczny. Zapraszam: stacjonarnie, u pacjenta, online

Barbara Polak – logopeda, specjalista neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta

Gabinet logopedyczny. Zapraszam: stacjonarnie, u pacjenta, online

Barbara Polak logopeda, specjalista neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki,  certyfikowany terapeuta komunikacji alternatywnej MAKATON, pacuje metodą terapii dr Svietlany Masgutovej: integracji odruchów ustno – twarzowych, wzrokowo-słuchowych, dynamicznych i posturalnych, terapii neurotaktylnej, trener umiejętności społecznych TUS,certyfikowany terapeuta – INPP – integracja odruchów wg Sally Goddard, certyfikowany terapeuta kinezjotapingu w logopedii, pracuje metodą zachowań werbalnych z wykorzystaniem narzędzia VB-MAPP, z dziećmi z autyzmem oraz z dziećmi, z opóźnieniem mowy.
Logopeda dyplomowany.

Oferuję usługi logopedyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Doświadczenie zawodowe: praca w placówkach oświatowych, w poradni logopedycznej oraz prywatna praktyka.

Wykształcenie:

 • 1992 rok – studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie,
  na kierunku pedagogika /nauczanie początkowe/
 • 2000 rok – studia podyplomowe w WSP w Częstochowie w zakresie logopedii /logopeda oświatowy/
 • 2003 rok – podyplomowe studia logopedyczne /uzupełniające/
  na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /logopeda ogólny/
 • 2006 rok – specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, również na UMCS w Lublinie /neurologopeda/
 • 2017 rok studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie
 • 2018 rok studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Ważniejsze warsztaty, szkolenia, kursy:

 • Rozszczepy podniebienia- diagnoza i terapia logopedyczna
 • Wybrane obszary zagadnień głosu
 • Wczesne wspomaganie dziecka z autyzmem
 • Praca z dziećmi z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi
 • Ruch rozwijający Metodą Weroniki Sherborne
 • Kinezjologia Edukacyjna Dennisona
 • Metoda werbo-tonalna
 • Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dzieci z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych,ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej oraz terapii osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi.
 • Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według koncepcji NDT – Bobath
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych
 • Terapia Integracji Sensorycznej
 • Terapia Ręki I i II stopnia
 • Podstawowe szkolenie MAKATON
 • Integracja Odruchów Twarzy według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych
 • Manipulacje ustno-twarzowe – ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Szkolenie zaawansowane MAKATON
 • Terapia Neurotaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Integracja Odruchów Wzrokowo-Słuchowych według metody dr Swietłany Masgutowej
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zachowania trudne dziecka ze spektrum autyzmu
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny Program Interwencyjny Sally Godart Blythe oparty o integracje odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I i II według metody dr Swietłany Masgutowej
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii. Program oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
 • Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji
 • Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowana Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart
 • Zachowania niepożądane u dzieci
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci ze spektrum autyzmu.
 • Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii – podejście praktyczne
 • Standardy postępowania w ankyloglosji u noworodków i niemowląt
 • Napięcie mięśniowe
 • Oddychanie ustami – terapia w podejściu holistycznym
 • Wędzidełko trudności diagnostyczne
 • Terapia miofunkcjonalna: prowadzenie mioterapii w praktyce, stabilizacja żuchwy jako fundament w terapii, nadwrażliwość orofacjalna, warsztat pracy mioterapeuty, napięcie mięśniowe – terapia, ćwiczenia artykulatorów – planowanie mioterapii
 • Jem sam – miostymulacje
 • Parafunkcje – skuteczne oddziaływania terapeutyczne